Laddar

Radioaktiva och
nukleära ämnen

På det här USB-minnet hittar du filmer om radioaktiva och nukleära ämnen (RN). Filmerna utgör tillsammans MSB:s informationsmaterial om radioaktiva och nukleära ämnen och Sveriges beredskap mot oönskade händelser med dessa.

Filmerna syftar till att ge en bred och grundläggande förståelse för och baskunskap om RN för de som jobbar med beredskap och för de som vill lära sig mer om beredskap kring RN-händelser.

Välj kapitel i menyn till höger.

Introduktion till RN

Här får du i två filmer en introduktion till radioaktiva och nukleära ämnen. I den första berättar vi var dessa ämnen finns i vår vardag och hur de används. Den andra filmen presenterar information om beredskapen i Sverige och samhället kring RN, var beredskapen finns och hur den ser ut.

Kapitel 1

Gå till Introduktion till RN

Grundläggande radiofysik

Radioaktiva ämnen är en samling ämnen som kan vara till stor nytta för människan. I den här filmen får du veta mer om dessa ämnens egenskaper.

Kapitel 2

Gå till Grundläggande radiofysik

Exempel

I tre filmer får du se exempel på samhällets beredskap för radiologiska och nukleära nödsituationer. Du får veta mer om roller, ansvarsområden och samverkan mellan olika aktuella och engagerade aktörer. En fjärde film fördjupar informationen om hur en sanering efter en kärnkraftsolycka går till.

Kapitel 3

Gå till Exempel

Nationens beredskap (2014)

Filmen "Nationens beredskap - händelser med farliga ämnen" ger en övergripande inblick i hur nationen Sveriges beredskap är uppbyggd för att hantera händelser med farliga ämnen/CBRNE. I filmen ges en bild av hur myndigheter på lokal, regional och central nivå arbetar och på vilket vis vi inom landet kan hantera olyckor och kriser med farliga ämnen. I filmen utspelas också ett scenario som ger ett exempel på hur det kan se ut när beredskapen sätts på prov.

Kapitel 4

Gå till Nationens beredskap (2014)